Anmälan

*=Obligatorisk                                                                      Priser, se nedan

Vilken utbildning/seminarium/kurs*

Företag:

Namn på anmälare (om annan än deltagare):

Namn på deltagare*

E-post till deltagare*

Fakturaadress*

Ref: (på fakturan)

Matavvikelse:

Meddelande, ex. gått tidigare utbildning genom

Svensk Inkasso? Ange VT/HT och år (typ: VT16).

Avbokningsregler
Antal platser är begränsat och anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Vid förhinder på grund av sjukdom eller annan giltig anledning ges möjlighet att genomföra kurstillfället vid nästkommande tillfälle som ges.
Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Betalningsvillkor
Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
Faktura samt bekräftelse skickas före kursstart.

Information om behandling av personuppgifter
Svensk Inkassos kansli administrerar kursanmälningar, deltagarförteckningar samt register över de som medverkat i seminarier eller certifieringsprogram. Genom din kursanmälan kommer de adressuppgifter du lämnat sparas i ett databaserat adressregister. Efter avslutad kurs/ utbildning sammanställs dina kontaktuppgifter i ett databaserat deltagarregister. Uppgifterna ligger till grund för kursadministration samt förnyade kontakter i samband med de utbildningar som ges i regi av Svensk Inkasso.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Sådan begäran framställs skriftligen till Svensk Inkasso, Box 10022, 181 10 Lidingö

Pris och plats
CERTIFIERINGSUTBILDNING Avgift
Icke medlem 35.000 kr
Medlem 33.000 kr
Enstaka kursdagar icke medlem 4.900 kr
Enstaka kursdagar för medlemmar 4.700 kr
Icke medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.500 kr
Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.300 kr
Endast tentamen 800 kr

Priset (exkl. moms) inkluderar 8 föreläsningsdagar, lunch, fm-em kaffe, kursmaterial samt tentamen.

Obs! Var 3:e deltagare från samma företag som anmäler sig vid samma tillfälle får 50% rabatt.